Online artrosskola

Vad är artros?
Artros är en kronisk ledsjukdom som kan påverka många delar av livet. Några vanliga symtom på artros är:
belastningssmärta (det gör exempelvis ont i knät när du står eller sitter)
stelhet (framförallt efter vilande perioder, t.ex. när du stiger upp ur sängen.)
mindre rörlighet (t.ex. i höften när du knyter skorna eller sätter dig i bilen.)

Tre saker många inte känner till om artros
1. Artros är världens vanligaste ledsjukdom.
Ungefär 800 000 svenskar har diagnosen artros, men troligen är det många fler som lever med sjukdomen utan att ha fått en diagnos. 

2. Röntgen behövs inte för att ställa diagnos.
Nationell och internationell forskning är överens: diagnosen artros ska grundas på sjukdomshistoria, smärtbild och fysisk funktion – inte röntgenbilder.

3. Artros lämpar sig väl för digital behandling.
Eftersom grundbehandlingen av artros innebär anpassad sjukgymnastik och utbildning – två saker som går att tillhandahålla digitalt – så passar artros väl att behandla online.

Har du artros?
Ta reda på om du har artros genom att göra ett test. Clinicus artroskoll i samarbete med Joint Academy ger dig en diagnos av en ortoped eller fysioterapeut inom 24 timmar.

Om du har artros betyder inte att du ska sitta still. Tvärtom. Det finns mycket du kan göra för att må bättre. Den bästa behandlingen mot artros är information om sjukdomen samt fysisk aktivitet och träning och detta bör sättas in så tidigt som möjligt efter att du börjat känna symtom.

Behandla artros hemifrån digitalt med Joint Academy
Clinicus samarbetar med Joint Academy, en online artrosbehandling för minskad ledsmärta och ökad rörlighet. Behandlingen erbjuds via en app och finns tillgänglig var och när du vill. Joint Academy följer Socialstyrelsens nationella riktlinjer.

Du som har ledbesvär behöver ingen remiss för att påbörja artrosskolan. Den fysioterapeut du först träffar digitalt bedömer om kursen är lämplig för dig.

Digital artrosskola passar för dig som
– Upplever smärta och/eller stelhet i knä- och höftled.
– Vill få behandling med fysioterapi.
– Vill ha stöttning och hjälp av en fysioterapeut.
– Vill få behandling direkt – utan väntetid.

Så fungerar digital artrosskola med Joint Academy
1. Uppge ditt mobilnummer och få ett sms med en länk för att ladda ner appen till din mobil.
2. Logga in säkert med BankID.
3. I appen får du svara på frågor om ditt besvär och sedan prata med en fysioterapeut som ställer diagnos. Därefter kan du påbörja din individuellt anpassade utbildning.
4. Sedan följs du upp kontinuerligt av din fysioterapeut genom hela programmet.


Vad kostar artrosskolan?
Patientavgiften är 0 kronor då artrosskolan ingår i primärvården och är landstingsfinansierad.

Så här sker själva utbildningen
Du får ett personligt behandlingsprogram på 12 veckor som koordineras av en fysioterapeut. Programmet är en kombination av fysiska aktiviteter och interaktiva lektioner där du får lära dig mer om artros. Du får utbildning om artros i form av filmer, bilder och text som du kan läsa och lyssna till närhelst det passar dig. Övningarna stegras successivt utifrån dina resultat och mål genom kontinuerlig uppföljning och handledning av din fysioterapeut.


Vilka resultat kan man förvänta sig av behandlingen?
Joint Academy är en kliniskt bevisad behandling. Forskning och studier visar att patienter som använder Joint Academy minskar sin ledsmärta, ändrar sin inställning till operation och slutar ta smärtstillande medicin.
– 85% minskar sin ledsmärta
– 47% ändrar sin inställning till operation
– 42% slutar ta smärtstillande medicin