Behandla ryggsmärta, artros och nackbesvär digitalt

Ryggsmärta
Ländryggssmärta utgör en majoritet av alla ryggbesvär. Den vanligaste formen kallas ospecifik ländryggssmärta. Det betyder att smärtan är godartad men man vet inte riktigt vad som skapar besvären. Forskning visar att handledd träning och information är den mest effektiva grundbehandlingen mot långvarig ländryggssmärta. Kontinuerlig behandling är viktigt för att undvika att besvären kommer tillbaka. Med rätt behandling vid rätt tidpunkt kan man minska smärtan och få tillbaka ett aktivt liv.

Behandla ryggsmärta hemifrån digitalt med Joint Academy
Clinicus i betalt samarbete med Joint Academy erbjuder en digital behandling för minskad smärta och ökad rörlighet. Behandlingen erbjuds via en app och finns tillgänglig var och när du vill. Joint Academy följer Socialstyrelsens nationella riktlinjer.

Du behöver ingen remiss för att påbörja behandlingen. Den fysioterapeut du först träffar digitalt bedömer om behandlingen är lämplig för dig.

Vad kostar behandlingen?
Patientavgiften är 0 kronor då behandlingen ingår i primärvården och är landstingsfinansierad.

Så fungerar digital behandling med Joint Academy
1. Uppge ditt mobilnummer via länk här: digital behandling
2. Via sms får du länk till app.
3. Logga in säkert med BankID.
4. Få kontakt med en fysioterapeut.
5. Påbörja din behandling.

När du påbörjar din behandling får du kontakt med en personlig fysioterapeut som hjälper dig att komma igång med ditt träningsprogram. Programmet består av enkla övningar som stärker musklerna i ländryggen för att avlasta ryggraden vilket minskar smärta och ökar rörlighet. Övningarna tar bara 5-10 minuter om dagen. Din fysioterapeut handleder dig under hela behandlingen och ni har regelbundna uppföljningar via appen. Du kan enkelt följa dina framsteg varje vecka.

Vad är artros?
Artros är en kronisk ledsjukdom som kan påverka många delar av livet.
Några vanliga symtom på artros är:
belastningssmärta (det gör exempelvis ont i knät när du står eller sitter)
stelhet (framförallt efter vilande perioder, t.ex. när du stiger upp ur sängen.)
mindre rörlighet (t.ex. i höften när du knyter skorna eller sätter dig i bilen.)

Tre saker många inte känner till om artros
1. Artros är världens vanligaste ledsjukdom.
Ungefär 800 000 svenskar har diagnosen artros, men troligen är det många fler som lever med sjukdomen utan att ha fått en diagnos. 

2. Röntgen behövs inte för att ställa diagnos.
Nationell och internationell forskning är överens: diagnosen artros ska grundas på sjukdomshistoria, smärtbild och fysisk funktion – inte röntgenbilder.

3. Artros lämpar sig väl för digital behandling.
Eftersom grundbehandlingen av artros innebär anpassad sjukgymnastik och utbildning – två saker som går att tillhandahålla digitalt – så passar artros väl att behandla online.

Om du har artros betyder inte att du ska sitta still. Tvärtom. Det finns mycket du kan göra för att må bättre. Den bästa behandlingen mot artros är information om sjukdomen samt fysisk aktivitet och träning och detta bör sättas in så tidigt som möjligt efter att du börjat känna symtom.

Digital artrosbehandling passar för dig som
– Upplever smärta och/eller stelhet i knä- och höftled.
– Vill få behandling med fysioterapi.
– Vill ha stöttning och hjälp av en fysioterapeut.
– Vill få behandling direkt – utan väntetid.

Nackbesvär
Nacksmärta är en vanlig åkomma som hälften av befolkningen drabbas av någon gång i livet. Smärtan kan uppkomma av en rad olika orsaker och ibland går det inte att hitta någon klar anledning till varför man får ont i nacken. Möjliga orsaker till nacksmärta kan vara statiska eller tunga arbetsmoment eller stressande arbetsuppgifter. Ibland kan man få ont i nacken efter att man har legat och sovit i en obekväm position. Nedstämdhet, oro och dålig sömn är alla psykiska bekymmer som också kan leda till spänningar som i sin tur kan ge värk i nacken. Detta kan också bidra till att smärtan håller i sig under längre tid, varför det kan vara en god idé att se  över sin livssituation i stort om man får långvariga besvär med smärta i nacken. Har man ont i nacken kan man få hjälp av en fysioterapeut (sjukgymnast) med bedömning och behandling av sina besvär.


Vilken led besvärar dig mest?
Ta reda på dina besvär genom att göra ett test. Screening i samarbete med Joint Academy ger dig en diagnos av en ortoped eller fysioterapeut inom 24 timmar.

Så här sker själva behandlingen digitalt
Du får ett personligt behandlingsprogram på 12 veckor som koordineras av en fysioterapeut. Programmet är en kombination av fysiska aktiviteter och interaktiva lektioner där du får lära dig mer om artros. Du får utbildning om artros i form av filmer, bilder och text som du kan läsa och lyssna till närhelst det passar dig. Övningarna stegras successivt utifrån dina resultat och mål genom kontinuerlig uppföljning och handledning av din fysioterapeut.


Vilka resultat kan man förvänta sig av behandlingen?
Joint Academy är en kliniskt bevisad behandling. Forskning och studier visar att patienter som använder Joint Academy minskar sin ledsmärta, ändrar sin inställning till operation och slutar ta smärtstillande medicin.
– 85% minskar sin ledsmärta
– 47% ändrar sin inställning till operation
– 42% slutar ta smärtstillande medicin