GDPR / Biverkningar

Clinicus Integritetspolicy

Inledning
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Clinicus Ryggcenter. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftning. Från och med 25:e maj 2018 behandlas personuppgifter i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR).

Personuppgiftsansvarig
Clinicus Ryggcenter, Råå Kiropraktor Klinik och Hälsa AB, org.nr 556840-8370, Kapplöpningsgatan 14 , 25230 Helsingborg är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter på denna webbplats och i våra tjänster. Information om hur du kontaktar oss finns under rubrik ”Kontaktinformation till Clinicus””.

Insamling av information
På vår webbplats www.clinicus.nu finns möjlighet att boka en behandlingstid med dina personuppgifter. Dina uppgifter som du lämnar i samband med bokningen hanteras i ett externt journalsystem som tillhandahålles av företaget Hano. När du använder det systemet och genomför en bokning godkänner du det systemets integritetspolicy som visas när du använder systemet.

Vi samlar inte in någon personlig information från dig när du besöker vår webbplats www.clinicus.nu. De uppgifter som vi automatiskt tar emot och sparar hämtas från din dator och webbläsare och de uppgifterna inkluderar din IP-adress, den begärda sidan, uppgifter om programvara och hårdvara.

Ändamålet med behandling av personuppgifter
Den information vi samlar in från dig när du besöker vår webbplats används för att förbättra vår hemsida.

Utlämnande av uppgifter till tredje part
Clinicus kommer inte att sälja, hyra eller leasa ut de personuppgifter som samlats in till tredje part. Clinicus kan komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Clinicus räkning, exempelvis IT-leverantörer och samarbetspartners. Det är dock alltid Clinicus som ansvarar för behandlingen. Alla patientuppgifter hanteras i enlighet med Patientdatalagen.

Barns personuppgifter
Vi samlar inte in personuppgifter från barn under 18 års ålder utan en av föräldrarnas eller vårdnadshavares skriftliga medgivande som har läst denna integritetspolicy.

Rätt att begära information, rättelse och radering
Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år begära information om vilka personuppgifter som Clinicus behandlar om dig och i vilket syfte. Du har också rätt att få uppgifter rättade, avidentifierade eller raderade. Kontakta oss på adress under rubrik ”Kontaktuppgifter till Clinicus” om du vill veta mer om hur Clinicus behandlar dina personuppgifter.

Säkerhet
Clinicus har vidtagit de tekniska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Dina personuppgifter är lösenordskyddade och personlig information som du lämnar till oss är skyddad genom kryptering. Vi har antivirusprogram och brandväggar som skyddar våra system och nätverk och datorer och servrar som används lagars i en säker miljö. Tillgång till personligt identifierbar information har enbart medarbetare med specifikt relaterat jobb, exempelvis tidsbokning.

Lagring av personuppgifter
Dina personuppgifter lagras tills att du som patient vill få dina uppgifter raderade. Se kontaktuppgifter vid rubrik ”Kontaktinformation till Clinicus”.

Besökaridentifiering – användning av kakor (cookies)
I syfte att förbättra vår webbplats använder Clinicus kakor (cookies) som samlar in information om hur webbplatsen används. Det underlättar även din användning av webbplatsen. Det finns ingen koppling av personlig identifierbar information till kakorna.

Vill du inte acceptera kakor kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av kakor eller informeras varje gång webbplatsen begär att få lagra en kaka. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Kontaktinformation till Clinicus
Har du frågor om Clinicus behandling av personuppgifter eller vill begära ett registerutdrag, kontakta oss på något av följande sätt:
Clinicus Rygcenter, Kapplöpningsgatan 14 , 25230 Helsingborg
info@clinicus.nu

Samtycke
Du godkänner vår integritetspolicy genom att använda vår webbplats www.clinicus.nu. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta Clinicus. I sådant fall kommer Clinicus inte längre behandla dina personuppgifter för de särskilda syften som du samtyckt till.

Biverkningar och komplikationer
Många interventioner inom hälso-och sjukvården medför risker för patienter i form av biverkningar och komplikationer. Kiropraktik/Naprapati utgör inget undantag. Enligt 3 kap. 1 § punkten 6 patientlagen (2014:821) framgår att patienten ska få information om väsentliga risker för komplikationer och biverkningar. Informationsskyldigheten kan inte anses omfatta alla tänkbara risker och komplikationer som ett ingrepp kan leda till, exempelvis mycket sällsynta komplikationer. Om däremot en biverkan av en behandling är förhållandevis ovanlig men mycket allvarlig bör patienten informeras.

Milda eller moderata komplikationer
Milda eller moderata komplikationer och biverkningar är vanligt efter kiropraktisk/naprapatisk behandling. Mellan 30% – 61% av patienter upplever detta i någon form [1]. Påverkan är inte unik för kiropraktik/naprapati. Den kan förekomma inom alla typer av manuell behandling såsom fysioterapi, osteopati, naprapati. Typiskt för milda eller moderata biverkningar är:
– Vanligen kortvariga (avtar inom 24 timmar).
– Lokalt obehag som stelhet, träningsvärk med mera.
– Upplevd smärta utanför sökområdet, trötthet eller huvudvärk kan förekomma.

Det är svårt att bedöma vilka individer som är mer benägna att få biverkningar efter behandling. Det är oklart om det föreligger någon skillnad mellan olika typer av behandlingstekniker.

Allvarliga komplikationer och biverkningar
Allvarliga komplikationer och biverkningar kan vara ett resultat av en tidigare okänd underliggande sjukdom. Vid kiropraktisk/naprapatisk undersökning finns det därför rutiner för screening av avvikelser som kan vara tidiga symptom och tecken på sjukdom.

Det finns sällsynta fall som rapporterar om mer allvarliga biverkningar i samband med kiropraktisk/naprapatisk behandling såsom neurologiska besvär och vissa typer av stroke. Eftersom dessa typer av stroke, som beror på en skada i ett av halsens blodkärl, är mycket sällsynta hos patienter som söker kiropraktor, är det svårt att bedöma i vilken utsträckning de förekommer.

Det finns inga vetenskapliga belägg att risken skulle vara större att få en stroke vid besök hos en kiropraktor/naprapat än vid besök hos läkare. Den ökade risken för stroke uppkommen från någon av halsens blodkärl i samband med kiropraktor/naprapatbesök eller besök hos den allmänna vården, beror sannolikt på att patienter med en begynnande eller pågående sådan stroke ofta uppvisar symtom som huvudvärk och/eller nacksmärta [2].

Vad vi vet om kiropraktiskt behandling och kärlskador
Det ses ingen samband mellan att besöka kiropraktor/naprapat och en ökad risk för stroke[3].

Vid djurförsök på blodkärl liknande de hos människor, har det inte kunnat påvisats att kraften som genererats vid manipulationsbehandling är tillräckligt för att skada kärlen[4].

Studier har visat att rörelserna som används under kiropraktisk behandling är för små för att skada halsens kärl[5].

Det finns inga bra testmetoder för att upptäcka en pågående skada i halsens kärl kärldissektion[6].

Manipulationsbehandling tycks inte kunna påverka cirkulationen i halsens kärl[7].

Om det föreligger en skada på halsens kärl finns det en ökad risk för tilltagande blödning vid alla typer av rörelser av nacken, vardagliga rörelser som att titta upp eller vrida huvudet kan vara utlösande. Detta kan även innefatta rörelser eller positioner vid yoga [8], idrott [9], tandläkarbesök [11], hårtvätt hos frisör [10] såväl som de som en kiropraktor utför. Vid undersökning av nacksmärta hos kiropraktor eller annan primärvårdgivare är det vanligt att vårdgivaren ber patienten visa vilka rörelser som är skapar smärta. Om en skada på halsens kärl föreligger vid besöket kan dessa rörelser vara utlösande.

Referenser

1. E Ernst. Adverse effects of spinal manipulation: a systematic review. J R Soc Med. 2007 Jul; 100(7): 330–338. [PubMed]

2. Cassidy JD, Boyle E, Côté P, He Y, Hogg-Johnson S, Silver FL, Bondy.  Risk of vertebrobasilar stroke and chiropractic care: results of a population-based case-control and case-crossover study. Spine (Phila Pa 1976). 2008 Feb;15(4):176-83. [PubMed]

3. Ephraim W Church,corresponding author1 Emily P Sieg, Omar Zalatimo, Namath S Hussain, Michael Glantz, and Robert E Harbaugh Systematic Review and Meta-analysis of Chiropractic Care and Cervical Artery Dissection: No Evidence for Causation Monitoring. Cureus. 2016 Feb; 8(2): 498.2016 Feb; 8(2): e498. [PubMed]

4. Austin N, DiFrancesco LM, Herzog. Microstructural damage in arterial tissue exposed to repeated tensile strains. J Manipulative Physiol Ther. 2010 Jan;33(1):14-9. [PubMed]

5. Herzog W, Tang C, Leonard T. Internal Carotid Artery Strains During High-Speed, Low-Amplitude Spinal Manipulations of the Neck. J Manipulative Physiol Ther. 2015 Nov-Dec;38(9):664-671. [PubMed]

6. Hutting N, Verhagen AP, Vijverman V, Keesenberg MD, Dixon G, Scholten-Peeters GG. Diagnostic accuracy of premanipulative vertebrobasilar insufficiency tests: a systematic review. Man Ther. 2013 Jun;18(3):177-82.[PubMed]

7. Symons BP, Leonard T, Herzog W. Internal forces sustained by the vertebral artery during spinal manipulative therapy. J Manipulative Physiol Ther. 2002 Oct;25(8):504-10.[PubMed]

8. Holger Cramer, Carol Krucoff and Gustav Dobos. Adverse Events Associated with Yoga: A Systematic Review of Published Case Reports and Case Series. PLoS One. 2013; 8(10): e75515.[PubMed]

9. Saw AE, McIntosh AS, Kountouris A, Newman P, Gaida JE. Vertebral Artery Dissection in Sport: A Systematic Review. Sports Med. 2019 Apr;49(4):553-564. [PubMed]

10. Correia PN, Meyer IA, Eskandari A, Michel P. Beauty parlor stroke revisited: An 11-year single-center consecutive series. Int J Stroke. 2016 Apr;11(3):356-60. [PubMed]

11. Chen TT, D’Aiuto F, Yeh YC, Lai MS, Chien KL, Tu YK. Risk of Myocardial Infarction and Ischemic Stroke after Dental Treatments. J Dent Res. 2019 Feb;98(2):157-163. [PubMed]