GDPR / Integritetspolicy

Clinicus Integritetspolicy

Inledning
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Clinicus. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftning. Från och med 25:e maj 2018 behandlas personuppgifter i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR).

Personuppgiftsansvarig
Clinicus, org.nr 556840-8370, Rundgången 26, 254 52 Helsingborg är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter på denna webbplats och i våra tjänster. Information om hur du kontaktar oss finns under rubrik ”Kontaktinformation till Clinicus”.

Insamling av information
På vår webbplats www.clinicus.nu finns möjlighet att boka en behandlingstid med dina personuppgifter. Dina uppgifter som du lämnar i samband med bokningen hanteras i ett externt journalsystem som tillhandahålles av företaget Clinic Buddy AB. När du använder det systemet och genomför en bokning godkänner du det systemets integritetspolicy som visas när du använder systemet.

Vi samlar inte in någon personlig information från dig när du besöker vår webbplats www.clinicus.nu. De uppgifter som vi automatiskt tar emot och sparar hämtas från din dator och webbläsare och de uppgifterna inkluderar din IP-adress, den begärda sidan, uppgifter om programvara och hårdvara.

Ändamålet med behandling av personuppgifter
Den information vi samlar in från dig när du besöker vår webbplats används för att förbättra vår hemsida.

Utlämnande av uppgifter till tredje part
Clinicus kommer inte att sälja, hyra eller leasa ut de personuppgifter som samlats in till tredje part. Clinicus kan komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Clinicus räkning, exempelvis IT-leverantörer och samarbetspartners. Det är dock alltid Clinicus som ansvarar för behandlingen. Alla patientuppgifter hanteras i enlighet med Patientdatalagen.

Barns personuppgifter
Vi samlar inte in personuppgifter från barn under 18 års ålder utan en av föräldrarnas eller vårdnadshavares skriftliga medgivande som har läst denna integritetspolicy.

Rätt att begära information, rättelse och radering
Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år begära information om vilka personuppgifter som Clinicus behandlar om dig och i vilket syfte. Du har också rätt att få uppgifter rättade, avidentifierade eller raderade. Kontakta oss på adress under rubrik ”Kontaktuppgifter till Clinicus” om du vill veta mer om hur Clinicus behandlar dina personuppgifter.

Säkerhet
Clinicus har vidtagit de tekniska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Dina personuppgifter är lösenordskyddade och personlig information som du lämnar till oss är skyddad genom kryptering. Vi har antivirusprogram och brandväggar som skyddar våra system och nätverk och datorer och servrar som används lagars i en säker miljö. Tillgång till personligt identifierbar information har enbart medarbetare med specifikt relaterat jobb, exempelvis tidsbokning.

Lagring av personuppgifter
Dina personuppgifter lagras tills att du som patient vill få dina uppgifter raderade. Se kontaktuppgifter vid rubrik ”Kontaktinformation till Clinicus”.

Besökaridentifiering – användning av kakor (cookies)
I syfte att förbättra vår webbplats använder Clinicus kakor (cookies) som samlar in information om hur webbplatsen används. Det underlättar även din användning av webbplatsen. Det finns ingen koppling av personlig identifierbar information till kakorna.
Vill du inte acceptera kakor kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av kakor eller informeras varje gång webbplatsen begär att få lagra en kaka. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Kontaktinformation till Clinicus
Har du frågor om Clinicus behandling av personuppgifter eller vill begära ett registerutdrag, kontakta oss på något av följande sätt:
Clinicus, Rundgången 26, 254 52 Helsingborg
info@clinicus.nu

Samtycke
Du godkänner vår integritetspolicy genom att använda vår webbplats www.clinicus.nu .
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta Clinicus. I sådant fall kommer Clinicus inte längre behandla dina personuppgifter för de särskilda syften som du samtyckt till.