Hur går en behandling till?

Det ingår både undersökning och behandling på ett besök.

Undersökning
Besöket hos oss på Clinicus börjar med att du får berätta om dina besvär. I samtal ställer terapeuten kompletterande frågor som är nödvändiga för att komma fram till orsaken till besvären. En av våra grundpelare är helhetssyn på människan och frågorna kan handla om specifika frågor kring besvären till din sjukdomshistoria, arbetssituation och fysiska aktivitetsnivå. Därefter utför vi en undersökning som anpassas utifrån dig som patient och dina aktuella besvär. Utöver en grundlig undersökning av besvärsområdets rörlighet och funktion görs en ortopedisk och neurologisk undersökning som kan kompletteras med exempelvis mätning av ditt blodtryck. Även en funktionsanalys görs vanligen för att utvärdera din balans, muskelkontroll och förmåga att utföra vardagliga rörelser. Likt övriga vårdprofessioner för kiropraktorn journal och har tystnadsplikt.

Diagnos
Undersökningen ger oss terapeuters möjlighet att ställa en diagnos på dina besvär. Rätt diagnos är avgörande för att kunna ge rätt vård. Precis som en läkare använder vi oss av ICD-10 diagnoskoder. När diagnosen är ställd blir du informerad om orsaken till dina besvär och vilka behandlingsalternativ som föreligger.

Behandling
En kiropraktor och naprapat behandlar främst besvär från kroppens muskler och leder. Du och din terapeut kommer tillsammans överens om en behandlingsplan baserat på din diagnos och dina målsättningar. Vi använder oss av ett flertal olika behandlingstekniker, av vilka de flesta är manuella. Manuell behandling betyder att man använder sina händer vid utförande. Ofta används så kallad spinal manipulation som är ett säkert, effektivt och snabbt sätt att påverka en led och dess omliggande struktur så att den fungerar så väl som möjligt. En vanlig missuppfattning är att kiropraktik är detsamma som manipulationsbehandling.

Behandlingen utgår från ditt behov och dina önskemål. Vi kan även hjälpa dig med träningsrådgivning och övningar för att dina muskler och leder ska fungera så optimalt som möjligt. Även information om ergonomi och förhållningssätt till ditt besvär i din vardag är en del av behandlingen hos oss på Clinicus.

Notera att tidsåtgången för din behandling kan variera från gång till gång beroende på dina symtom.

Om det behövs ytterligare utredning eller annan behandling än den en kiropraktor utför, remitterar kiropraktorn dig vidare till rätt instans, exempelvis till din läkare på vårdcentralen eller röntgenenhet.

Antal  behandlingar
Hur många behandlingar som behövs beror på vilken typ av besvär du får behandling för, hur länge du har haft besvär, hur du mår, hur gammal du är och hur noga du följer din behandlingsplan. Det vanligaste är att du får tre till fem behandlingar inom två till tre veckor, och sedan gör ett uppehåll.

Även om du känner en förbättring efter ett par behandlingar kan det ta längre tid att arbeta med orsaken till besvären. För att få bästa resultat av behandling med träning, behöver du lära dig och följa det träningsprogram som du har fått under behandlingen. Det är också viktigt att du följer de ergonomiska råden, till exempel hur du sitter när du arbetar. Du kan behöva göra ett återbesök om besvären kommer tillbaka efter en tid.