Företagshälsovård

Att prioritera sina anställdas hälsa genom att agera tidigt kan förebygga sjukskrivningar och minska behov av rehabilitering. Välmående personal skapar också bättre förutsättningar för företagets lönsamhet och effektivitet. Vi kan hjälpa er med inspirerande föreläsningar på plats / online samt även med behandlingar och rehabilitering utifrån era behov.

Föreläsningar
Clinicus Ryggcenter erbjuder inspirerande föreläsningar på plats / online om bättre hälsa och mående i samarbete med Vesterskovs. Kontakta oss för mer information och skräddarsydda föreläsningar via mail: info@clinicus.nu

Sänk kostnaderna för sjukfrånvaro
Clinicus Ryggcenter erbjuder företagshälsovård i Helsingborg. Hos oss hittar du kiropraktorer, naprapat, sjukgymnaster, massageterapeut samt yogainstruktör under samma tak. Vi hjälper er med lösningar för era behov för en snabb och effektiv hjälp för en mer välmående personal och även sänkta kostnader för sjukfrånvaro.

Kontakta oss för mer information och kostnadsförslag: info@clinicus.nu

Massage på arbetsplats
Clinicus Ryggcenter erbjuder massage på arbetplatser av Massageterapeut Richard. Kontakta oss för mer info. för ett upplägg samt offert via mail: info@clinicus.nu

Förebyggande behandling och rehabilitering
Clinicus Ryggcenter erbjuder behandling och rehabilitering av legitimerade kiropraktorer, sjukgymnaster, naprapat och certifierad massageterapeut.

Förmån av rehabilitering eller förebyggande behandling är skatte- och avgiftsfri. All arbetslivsinriktad rehabilitering som arbetsgivare har skyldighet att svara för är i princip skatte- och avgiftsfri. Dessutom kan arbetsgivare få göra avdrag för kostnader för förebyggande behandling, om arbetsgivare kan visa att behandlingen syftar till att den anställde ska kunna fortsätta att förvärvsarbeta. Några formella beviskrav med läkarintyg finns inte, men arbetsgivaren ska göra en individuell bedömning av den anställde och visa behovet och syftet med behandlingen.

Några exempel på behandling är behandling hos kiropraktor, sjukgymnast eller naprapat samt samtalsstöd. Det kan också röra sig om förebyggande åtgärder i form av föreläsningar och rådgivning. 

Detta är ett bra sätt för arbetsgivare att skapa förutsättningar för en anställd att snabbt komma tillbaka till arbete eller, om sådan risk finns, förebygga att en sjukskrivning uppstår. 

Här kan du läsa mer om förebyggande behandling och rehabilitering på skatteverkets hemsida