Om Vesterskovs

Vesterskovs grundare är Elin Vesterskov och startades 2015.

Då var fokuset mest på att anordna tränings och konferensresor över hela världen och första året blev det hela 16 resor med deltagare från hela Europa.

Idag arbetar två inom bolaget. Pia Maraste och Elin Vesterskov. Våra främsta uppdrag i dag är föreläsningar inom sömn, stress och återhämtning.
Att resa ut på olika företag och gå inom företagets anställdas smärtor och försöka analysera om det kommer från dålig ergonomi på jobbet eller bristande ansvar på fritiden. Dvs vi är inte ”vanliga ergonomer” som endast presenterar teori och lösningar på arbetsplatsen— utan vill att varje anställd ska få hjälp med just sitt problem. Låta dem bli sedda och hörda.

Utöver detta anordnar vi även en rad nätverksträffar för egna företagare. För vad är en företagare utan bra kontakter och ett stabilt nätverk ?

Något som är relativt nytt för oss är att vi sedan 2017 även erbjuder Hjärt och lungräddningskurser för företag, föreningar och andra grupper.
Vi kommer ut med dockor och övrigt material som behövs. Efter avslutad kurs på ca 120 min får samtliga deltager också ett bevis på genomförd kurs.

Vesteskov har många strängar på sin lyra. Men vi brinner för helheten. En person i balans tränar lagom, äter lagom nyttigt, vågar vila, vågar stänga av mobilen, jobbar effektivt och fokuserat när den väl jobbar, sover gott och jobbar på att vårda det viktigaste = sina relationer.