Två nya digitala program: Balansskola för fallprevention och behandling av Osteoporos (benskörhet)

I betalt samarbete med Joint Academy erbjuds nu två nya digitala program: Balansskola för fallprevention och behandling av Osteoporos (benskörhet), ladda hem appen via länk: digital behandling, där du upgger ditt mobil nr.

Balansskola och fallprevention
Ungefär en tredjedel av alla personer över 65 år faller minst en gång per år. Fallolyckor är den vanligaste orsaken till skador bland äldre. Studier visar att genom att ta del av informationen och övningarna i  balansskola kan du förbättra din balans och därigenom minska risken för fall och allvarliga skador.

Behandling av Osteoporos (benskörhet)
Osteoporos, eller benskörhet, är ett allvarligt tillstånd där omkring hälften av alla kvinnor och 25 procent av män i Sverige beräknas få en benskörhetsfraktur under sin livstid. Det ökar risken för benbrott vid fall, vilket kan leda till långvariga hälsoproblem och nedsatt livskvalitet. Med rätt behandling kan du stärka kroppen och minska risken för både fall och frakturer.

Via appen kan du få tillgång till balansskola och osteoporosbehandling direkt i hemmet eller där du befinner dig.

Kom igång med digital behandling med Joint Academy
1. Uppge ditt mobilnummer via länk här: digital behandling
2. Via sms får du länk till app.
3. Logga in säkert med BankID.
4. Få kontakt med en fysioterapeut.
5. Påbörja din behandling.