YinYoga kurs start 27/9

Platserna börjar gå åt till YinYoga-kursen med Olivera med start 27/9, Badhuset i Brunnsparken Helsingborg. Mer info. och anmälan via länk: YinYoga-kurs, start 27 sept (simpleeventsignup.com)

Vi tar även epassi och wellnet på YinYoga-kursen, anmälan och betalning via resp. portal/app.
Läs mer om vår Yoga och vad Yoga är bra för via: Yoga – Clinicus Ryggcenter