Förebyggande behandling via hälsoförsäkring

Vi samarbetar med de flesta försäkringsbolag. Ett exempel på samarbete är Skandias hälsoförsäkring. För de arbetsgivare som har hälsoförsäkring med Skandia kan du som medarbetare få hjälp redan innan du blir sjuk. Om du redan är sjukskriven får du rehabiliteringshjälp för att snabbt komma tillbaka till arbetet.

Med Skandias hälsoförsäkring kan du få hjälp och råd om du känner dig nedstämd, har värk, är stressad eller på annat sätt är i riskzonen att bli sjukskriven. Om du redan är sjukskriven får du rehabiliteringshjälp för att snabbt komma tillbaka till arbetet. Kontakta din arbetsgivare/Skandia för att höra om du har möjlighet till behandlingar via er hälsoförsäkring hos Skandia.